قیمت خرید ارقام نهال گردو,قیمت خرید ارقام نهال بادام

نهال بادام حریر

 کشور سازنده:ایران.اذرشهر

زمان گلدهی:نسبتا گلدهی

درصد مغز:55

درصد دوقولویی:ندارد

سختی پوست:پوست نازک

گردافشان:یلدا و نون پاریل

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام حریر:

درختی قویتر از رقم آذر،دیرگل و پربار،پوست نازک و پوست سبز به راحتی از میوه جدا می شود.

تصاویر نهال بادام حریر

عکس نهال بادام حریر

عکس

عکس نهال بادام حریر

عکس

عکس نهال بادام حریر

عکس

عکس نهال بادام حریر

عکس

عکس نهال بادام حریر

عکس

عکس نهال بادام حریر

عکس